Cách để tính tỷ lệ lợi nhuận gộp, tỷ lệ % lợi nhuận

0
924

Tỷ suất lợi nhuận gộp là so sánh khá đơn giản giữa chi phí hàng hóa mà công ty bạn bán với khoản thu nhập từ những sản phẩm này. Tỷ suất lợi nhuận gộp là tỷ lệ lợi nhuận gộp trên tổng doanh thu được thể hiện dưới dạng phần trăm. Nó là cách nhanh chóng và hữu ích để so sánh công ty của bạn với đối thủ cạnh tranh hoặc giá trị trung bình của ngành. Nó cũng đồng thời được sử dụng để so sánh tình trạng hiện tại của công ty bạn với hiệu suất làm việc trong quá khứ, đặc biệt trên thị trường khi giá trị hàng hóa của bạn có thể dao động một cách đáng kể.

1. Tính toán tỷ suất lợi nhuận gộp

1.1) Tìm Doanh thu Thuần và Giá vốn Hàng hóa Bán. Danh sách báo cáo thu nhập của công ty sẽ hiển thị hai giá trị.

Cách tinh doanh thu thuận – ảnh Nguyen8

1.2) Tỷ suất Lợi nhuận Gộp = (Doanh thu Thuần – Giá vốn Hàng hóa Bán) ÷ Doanh thu Thuần.

Cách tính tỉ suất lợi nhuận – ảnh Nguyen8


Ví dụ.
 Một công ty thu được $4,000 từ việc bán hàng hóa chỉ phải tốn $3,000 để sản xuất. Tỷ suất lợi nhuận gộp sẽ là (4000 – 3000) / 4000 = 1/4 hoặc 25%

2. Thấu hiểu điều khoản

Hiểu rõ về Tỷ suất Lợi nhuận Gộp. Tỷ suất Lợi nhuận Gộp (TSLN Gộp) là phần trăm doanh thu còn lại của công ty sau khi đã chi trả chi phí sản xuất hàng hóa. Mọi chi phí khác (bao gồm cổ tức của cổ đông) cần phải là kết quả của tỷ lệ phần trăm này. Điều này khiến cho TSLN Gộp trở thành chỉ số khá tốt của lợi nhuận.

Xác định Doanh thu Thuần. Doanh thu thuần của công ty bằng với tổng doanh thu trừ đi lợi nhuận, phụ cấp cho hàng hóa hư hỏng, và giảm giá. Đây là biện pháp tính toán số tiền thu được chính xác hơn là chỉ thông qua tổng doanh thu.

Tính toán Giá vốn Hàng hóa Bán. Viết tắt là (GVHB), con số này bao gồm chi phí vật liệu, nhân công, và các chi phí khác liên quan trực tiếp đến quá trình sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ. Nó không bao gồm chi phí phân phối, nhân công không liên quan đến quá trình sản xuất hàng hóa, hoặc chi phí gián tiếp khác.

Tránh nhầm lẫn giữa Lợi nhuận Gộp và TSLN Gộp. Lợi nhuận Gộp bằng Doanh thu Thuần trừ đi Giá vốn Hàng hóa Bán. Nó được thể hiện dưới đơn vị đồng hoặc đơn vị tiền tệ khác. Công thức trên chuyển đổi Lợi nhuận Gộp thành TSLN Gộp, dưới dạng phần trăm, để bạn có thể dễ dàng so sánh với công ty khác.

Hiểu rõ vì sao những con số này rất quan trọng. Nhà đầu tư tham khảo Tỷ suất Lợi nhuận Gộp để tìm hiểu mức độ hiệu quả trong việc sử dụng nguồn tài nguyên của một công ty nào đó. Nếu công ty thứ nhất có TSLN Gộp là 10% và công ty thứ hai là 20%, công ty thứ hai thu được nhiều tiền hơn cho mỗi đồng họ đã chi cho hàng hóa. Giả sử mọi chi phí khác giữa cả hai công ty khá tương đương nhau, công ty thứ hai sẽ là cơ hội đầu tư tốt hơn.

  • Tốt nhất bạn nên so sánh công ty thuộc cùng một ngành. Một vài loại hàng hóa và dịch vụ có biên lợi nhuận trung bình thấp hơn những ngành khác.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

33 − 26 =