Chính sách thông tin trên website

Chính sách của chúng tôi đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì trải nghiệm tích cực cho người dùng. Vui lòng tuân thủ các chính sách này khi sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Khi được thông báo về một vi phạm chính sách tiềm ẩn, chúng tôi có thể xem xét và hành động, bao gồm việc hạn chế hoặc chấm dứt quyền truy cập của người dùng vào dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi có thể sửa đổi các chính sách này nên bạn hãy vui lòng kiểm tra lại ở đây. Ngoài ra, khi áp dụng chính sách của mình, chúng tôi có thể áp dụng trường hợp ngoại lệ dựa trên sự cân nhắc về các khía cạnh như nghệ thuật, tư liệu hoặc khi chúng tôi đem lại lợi ích đáng kể khác cho cộng đồng nếu không hành động.

1) Hoạt động bất hợp pháp
Không sử dụng website của chúng tôi để tham gia các hoạt động bất hợp pháp hoặc kích động hành vi nguy hiểm và bất hợp pháp.

2) Sản phẩm độc hại
Không truyền vi-rút, phần mềm độc hại hay bất kỳ mã độc hại hoặc phá hoại nào khác. Không phân phối nội dung có thể làm hại hoặc ảnh hưởng đến hoạt động của mạng, máy chủ hoặc cơ sở hạ tầng khác của Google hoặc các bên khác.

3) Ngôn từ kích động thù địch
Không phân phối nội dung bình luật comment kích động thù địch hoặc bạo lực đối với các nhóm người dựa trên chủng tộc, nguồn gốc dân tộc, tôn giáo, khuyết tật, giới tính.

3) Thông tin bí mật và thông tin cá nhân
Không phân phối thông tin cá nhân và thông tin mật của người khác, chẳng hạn như số thẻ tín dụng, số ID quốc gia bí mật hoặc mật khẩu tài khoản khi chưa có sự cho phép của họ.

4) Chiếm đoạt tài khoản
Không truy cập tài khoản của người dùng khác khi chưa có sự cho phép của họ. Không sử dụng sản phẩm của chúng tôi để thực hiện ý đồ lừa đảo.

4) Spam
Không spam, bao gồm việc gửi nội dung quảng cáo hoặc nội dung thương mại không mong muốn, thông tin xúi giục không được mong muốn hoặc gửi cho nhiều người. Người sử dụng không được đưa lên website những dữ liệu mang tính bất hợp pháp, đe dọa, lừa dối, thù hằn, xuyên tạc, nói xấu, xúc phạm… hay các hình thức bị ngăn cấm khác dưới bất kỳ hình thức nào.

5) Ngụy tạo thứ hạng
Không ngụy tạo thứ hạng hoặc mức độ liên quan bằng cách sử dụng các kỹ thuật như từ khóa hay siêu dữ liệu lặp hoặc gây hiểu nhầm.

6) Tài liệu khiêu dâm
Không phân phối nội dung chứa ảnh khỏa thân, hoạt động tình dục bằng tranh ảnh hoặc tài liệu khiêu dâm khác. Không hướng lưu lượng truy cập tới trang web khiêu dâm.

Ảnh tiểu sử của bạn không được chứa nội dung người lớn hoặc gây phản cảm.

7) Quấy rối và bắt nạt
Không quấy rối hoặc bắt nạt người khác. Bất kỳ ai sử dụng website để quấy rối hoặc bắt nạt có thể bị cẫm vĩnh viễn hoặc bị xóa nội dung vi phạm khỏi trang web. Ở nhiều nơi, quấy rối trực tuyến cũng là phạm pháp và có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng trong đời thực.

8) Bạo lực
Không phát tán mô tả về ảnh bạo lực hoặc bạo lực vô cớ.

9) Hành vi mạo danh hoặc lừa đảo
Không sử dụng sản phẩm của chúng tôi để mạo danh người khác.

Giới thiệu về chính sách và điều khoản của chúng tôi
Nói chung, các chính sách này áp dụng cho nội dung mà bạn đăng trên website của chúng tôi. Một số Dịch vụ có chính sách riêng mà bạn có thể tìm thấy trong các Dịch vụ đó và áp dụng cho hoạt động sử dụng các Dịch vụ đó của bạn. Tất cả Dịch vụ đều chịu sự điều chỉnh của các điều khoản dịch vụ hiện hành của các Dịch vụ đó.